Биометрический заграничный паспорт в Украине

Перевірка стану оформлення документів

Інструкція з користування сервісом

Перевірка стану оформлення документів

Останнє оновлення бази даних: 2020-06-03 20:16:09

УВАГА! Якщо ви оформлювали документи у ЦНАП або сервісі обслуговування громадян “Паспортний сервіс”, який призупинив свою роботу через карантин, документи можна отримати у відповідному територіальному підрозділі ДМС. Перелік ЦНАП, які передали документи до підрозділів Міграційної служби можна переглянути на сторінці: https://dmsu.gov.ua/news/dms/7042.html (оновлюється).

Додаткова інформація

Результат пошуку буде виведено на сторінці після введення серії та номера документа, підтвердження капчі та натискання кнопки «Пошук» (сторінка при цьому перезавантажиться).

Серія паспорта у формі книжечки вводиться великими українськими літерами, свідоцтва про народження – як зазначено у самому документі!

Якщо серія свідоцтва про народження починається з 1 або І, у базі може бути один з трьох варіантів написання: цифра 1, українська літера І, латинська літера I, в залежності від того, як серію було введено оператором під час оформлення документа.

Серія та номер документа, на підставі якого здійснюється оформлення документа для іноземця або особи без громадянства вводиться без проставлення розділових знаків (крапка, кома, крапка з комою, двокрапка, тире, три крапки, знак оклику, знак питання, лапки, дужки, скісна риска, абзац, проміжок).

Статуси оформлення документів (схема):

 • Інформації не знайдено;
 • Документи прийнято /дата/. Здійснюється перевірка даних;
 • Дозвіл на персоналізацію паспорта надано /дата/;
 • Дані відправлено до центру персоналізації /дата/;
 • Документ персоналізовано та відправлено до підрозділу Міграційної служби /дата/;
 • Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ та може бути отриманий заявником. *
 • Документ доставлений до підрозділу Міграційної служби /дата/ для подальшої передачі до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс». **
 • Документ доставлений до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс» /дата/ та готовий до видачі. **
 • Під час персоналізації документа ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» виявлено помилку в наборі даних /дата/ . Вам необхідно особисто звернутися за місцем подачі заяви-анкети. ***

* – при подачі заяви-анкети до підрозділу Міграційної служби;

** – при подачі заяви-анкети до ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс»;

*** – якщо в процесі персоналізації документа було виявлено технічні помилки (неякісне фото, оцифровка відбитків пальців тощо).

Увага! Перевірку стану можна здійснювати лише наступного дня після подання заяви до територіального підрозділу ДМС. У разі якщо протягом 48 годин з моменту подання заяви на оформлення інформація про документ відсутня у сервісі (статус «Інформації не знайдено»), заявникові варто звернутись до територіального підрозділу ДМС/ ЦНАП/центру обслуговування «Паспортний сервіс», до якого подавалися документи.

База даних, за якою здійснюється перевірка стану оформлення документів на сайті, оновлюється 4 рази на добу, внаслідок чого можлива затримка у відображенні даних.

Для розгляду питання щодо некоректно відображеного стану виготовлення паспорта, прохання звертатись на електронну адресу відповідного територіального органу (перелік електроних скриньок) із зазначенням своїх контактних даних:

 • прізвище, імя, по батькові заявника (дитини, якщо паспорт для виїзду за кордон оформлювався для неї);
 • серія та номер паспорта громадянина України (для перевірки стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон) або серія та номер свідоцтва про народження (для перевірки стану оформлення паспорта громадянина України у вигляді картки);
 • область, місто, район подання документів;
 • дата подання заяви на отримання документів;
 • контактний телефон.

Отримати інформацію щодо стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, якщо документи на його оформлення подавалися до однієї із закордонних дипломатичних установ України можливо на сайті Міністерства закордонних справ України за цим посиланням.

Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы

Уже почти полтора года украинцы пользуются безвизовым режимом со странами ЕС. Но обязательным условием для безвизовых путешествий является наличие у гражданина биометрического паспорта. Все, что стоит знать о его получении — в публикации 24 канала.

Биометрические паспорта в Украине могут быть двух видов (так же, как до сих пор — не биометрические): для выезда за границу и внутренние. Здесь говорим о тех, которые нужны именно для безвизовых путешествий, заграничных биометрических.

Отличие такого документа от старой его версии — он имеет встроенный в обложку электронный чип и соответствующую отметку на обложке. На электронном носителе продублирована информация о владельце паспорта, а также его оцифрованное лицо, подпись и отпечатки указательных пальцев рук. Все это для того, чтобы упростить процесс идентификации гражданина на границе.

Какие документы нужны для изготовления биометрического паспорта

Список документов для лиц, достигших 16-летнего возраста:

– заявление-анкета (подается лично или законным представителем);
– паспорт гражданина Украины (для лиц, достигших 14-летнего возраста);
– свидетельство о рождении (в случае оформления паспорта для выезда за границу впервые лицу, не достигшему 14-летнего возраста);
– соответствующие документы с отметкой банка об осуществлении установленных законодательством платежей (консульского сбора) или оригинал и копию документа об освобождении от таких платежей (консульского сбора);
– документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов, в случае его наличия (для граждан, достигших 18-летия).

Сфотографироваться на фото можно прямо на месте. Если оформляете документ ребенку до 12 лет или человеку, который по состоянию здоровья не может передвигаться (и об этом есть соответствующая справка) – то фото можно принести готовое: размером 10х15 сантиметров.

В ГМС советуют также иметь при себе ранее выданные, но не сданые, паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Вы сможете решить, возвращать их государству, аннулировать или оставить для выезда за границу (например, если есть в “старом” паспорте есть действующая виза в страны с визовым режимом).

С ноября 2018 заявление на оформление биометрического загранпаспорта можно подать через онлайн-сервис. Однако это не полное оформление документов через интернет. Человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев. Но сервис сэкономит время.

Образец биометрического загранпаспорта

Если оформляется паспорт для выезда за границу ребенку до 16 лет, проживающему с одним из родителей, дополнительно подается оригинал или заверенная в установленном порядке копия одного из следующих документов:

– свидетельство о смерти второго из родителей;
– решение суда о лишении родительских прав второго из родителей;
– решение суда о признании второго из родителей безвести отсутствующим;
– решение суда о признании второго из родителей недееспособным;
– справки о регистрации места проживания ребенка вместе с одним из родителей, который подает заявление-анкету, или в случае оформления паспорта в заграничном дипломатическом учреждении Украины – другого документа, подтверждающего такую регистрацию;
– оригинал выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении с указанием сведений об отце.

Куда обратиться для получения биометрического паспорта

Для оформления паспорта украинца для выезда за границу, в том числе и биометрического, граждане Украины должны обратиться в любое подразделение миграционной службы. В ГМС отмечают — именно в любое подразделение, независимо от места проживания гражданина. Соответствующие подразделения, в которых есть техническая возможность для оформления биометрических документов, есть в каждом облцентре (хотя это и не все). Подробно об адресах соответствующих подразделений ГМС можно узнать на официальном сайте ведомства.

Также можно подать документы в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), сервисный центр “Паспортный сервис” или ГП “Документ”.

Есть такая вероятность, что в ответ на немалый спрос некоторые “предприимчивые” лица могут организовать такой себе бизнес по предоставлению услуг по оформлению загранпаспортов. К примеру, за какую-то определенную сумму согласятся за вас нести документы, стоять в очереди и тому подобное. Но заметьте — заявление на получение биометрического загранпаспорта человек должен подать лично. Или это может сделать законный представитель гражданина, в случаях, предусмотренных законодательством. Но никак не посторонний человек, еще и деньги за это просить.

Читайте также:  Поездка за границу для обновления миграционной карты

Биометрический паспорт в Украине: детали биометрического чипа

Сколько стоит биометрический паспорт

до 20 рабочих дней:

 • 682 гривны (ранее – 557 гривен 32 копейки);

до 10 рабочих дней:

 • 1034 гривны (ранее – 810 гривен 32 копейки).

В ГМС также отмечают — если будете оформлять загранпаспорт через консульскую службу — заплатите дополнительно еще консульский сбор.

Срок выдачи

В идеале заявления об оформлении паспорта рассматриваются в течение не более 20 рабочих дней со дня подачи документов. Исключение: при срочном оформлении (по заявлению лица) с уплатой двойного размера госпошлины и стоимости услуги — до 7 рабочих дней.

Если поездка связана со срочным лечением отъезжающего, отъездом лица, которое сопровождает тяжелобольного, или смертью родственника, который проживал за границей,— в течение 3 рабочих дней.

Впрочем, реальные сроки изготовления паспортов, к сожалению, иногда очень отличаются от вышеуказанных. Поэтому если планируете путешествие, позаботьтесь о паспорте заранее.

Срок действия биометрического паспорта

Он выдается не пожизненно, имейте в виду. Для граждан в возрасте до 16 лет такой паспорт будет действующим 4 года, для граждан старше 16 лет — 10 лет с даты выдачи. Далее — нужно будет оформлять его снова.

Загранпаспорт. Удобное оформление загранпаспорта

Стоимость указана без учета банковской комиссии.

Загранпаспорт биометрический
срочный

1434грн.

  1034 грн. – Админуслуга, бланк и его персонификация 400 грн. – Услуги предприятия

Загранпаспорт биометрический
не срочный

1082грн.

  682 грн. – Админуслуга, бланк и его персонификация 400 грн. – Услуги предприятия
 • Главная
 • Услуги
 • Загранпаспорт

Загранпаспорт – паспорт гражданина Украины для выезда за границу, является документом, удостоверяющим личность, подтверждающий гражданство Украины лица и дает право на выезд с Украины и въезд в Украину. Гражданин Украины не может иметь более двух паспортов для выезда за границу.

Что необходимо сделать, чтобы получить загранпаспорт:

 1. Взять паспорт с регистрационным номером учетной карточки плательщика налогов (ИНН) и прийти в “Паспортный Сервис” согласно рабочего графика.
 2. Подать необходимые документы
 3. Оплатить услугу (на месте)
 4. Сфотографироваться (на месте)
 5. После получения SMS, прийти и забрать свой загранпаспорт

Перечень документов, необходимых для оформления загранпаспорта

 1. Паспорт гражданина Украины;
 2. Индивидуальный налоговый номер физического лица – плательщика налогов (идентификационный номер);
 3. Заявление-анкета (формируется на месте);
 4. При заказе второго загранпаспорта рекомендовано наличие ранее выданного паспорта или проездного документа ребенка (действующего, недействующего, на другую фамилию);
 5. Выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения предыдущего паспорта для выезда за границу на территории Украины).

Уважаемые клиенты центров «Паспортный сервис», если Вы получали внутренний паспорт на территориях Украины, которые в настоящее время являются неподконтрольными украинской власти(отдельные регионы Донецкой и Луганской области и АР «Крым»), тогда миграционная служба и ГП «Документ» рекомендуют Вам при подаче документов для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу предоставить любые дополнительные документы, содержащие Ваше фотоизображения, НАПРИМЕР:

 • дипломатический паспорт Украины;
 • служебный паспорт Украины;
 • удостоверение личности моряка;
 • удостоверение члена экипажа;
 • удостоверение личности на возвращение в Украину;
 • водительское удостоверение;
 • военный билет;
 • пенсионное удостоверение;
 • льготное удостоверение;
 • пропуск на работу.

При отсутствии документов, содержащих фотоизображения Вы можете предоставить:

 • свидетельство о рождении;
 • свидетельство о браке;
 • свидетельство о расторжении брака;
 • дипломы об окончании вуза;
 • другие документы.

Выдача паспорта

На получение заграничного паспорта необходимо иметь при себе:

При выдаче паспорта проводится процедура верификации. Заявитель визуально проверяет персональные данные, внесенные в паспорт.

Если заявитель не получил паспорт в течении месяца со дня его оформления он возвращается соответствующему территориальному органу / территориальному подразделению ГМС для хранения;

Если заявитель не получил паспорт в течении года со дня его оформления он уничтожается.

Когда загранпаспорт будет готов, Вам сообщат с помощью SMS

Второй загранпаспорт (два одновременно)

Если необходимо оформить два загранпаспорта или второй загранпаспорт при наличии первого, следует подать заявление, в котором обоснована необходимость частых поездок за пределы Украины. Это могут быть пассажирские или грузовые перевозки, предпринимательская, журналистская, туристическая деятельность или участие в спортивных мероприятиях, гастролях и тому подобное.

Гарантии

Наше предприятие относится к сфере управления Государственной миграционной службы Украины, поэтому качество обслуживания населения находится под постоянным контролем. Обращаем внимание на то, что мы одинаково качественно обслуживаем всех граждан Украины без исключения, как эстрадных звезд и политиков, так и студентов или рядовых граждан. Уровень нашего сервиса является самым высоким.

Как оформить биометрический загранпаспорт гражданина Украины?

Автор: Дарья Бартыш · Опубликовано 26.05.2019 · Обновлено 20.11.2019

Чтобы оформить биометрический загранпаспорт, гражданину Украины больше не нужно стоять в очередях, а также платить посредникам за помощь в данном процессе. Записаться на визит в подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) можно онлайн на удобную дату и время.

Биометрический загранпаспорт является ключевым документом при осуществлении поездок в страны Европейского Союза в рамках безвизового режима. И в этом материале мы покажем, как без сторонней помощи получить его с минимальными затратами на оформление.

Сколько стоит загранпаспорт?

Административный сбор включает пошлину, связанную с оформлением загранпаспорта, а также производством соответствующего бланка. Конечная сумма напрямую зависит от срока выдачи документа.

С 1 июля 2019 года произойдет повышение стоимости загранпаспорта:

 • до 20 рабочих дней – 682 грн;
 • в течение 7 / 3 рабочих дней – 1 034 грн.

Ранее срочный паспорт обошелся бы в 810.32 грн, несрочный — 557.32 грн.

Сроки выдачи загранпаспорта

Стандартный срок рассмотрения заявления об оформлении биометрического загранпаспорта составляет до 20-ти рабочих дней.

При уплате практически двойного размера пошлины можно рассчитывать на срочную выдачу до 7-ми рабочих дней.

В таком случае, обязательным условием для заявителя будет предоставление документа, подтверждающего необходимость срочного выезда за границу.

Инструкция: оформление биометрического загранпаспорта

Граждане Украины имеют возможность оформить загранпаспорт не только в подразделениях ГМС, но и в территориальных Центрах оказания административных услуг, а также в отделениях коммерческой госкомпании «Паспортный сервис».

Обратиться за помощью с целью выдачи загранпаспорта можно в любое из вышеуказанных учреждений независимо от места постоянного проживания и регистрации.

 1. регистрации в электронной очереди для посещения миграционной службы;
 2. сбора пакета документов;
 3. посещения территориального подразделения ГМС;
 4. получения паспорта для выезда за границу.

Шаг №1. Регистрация в электронной очереди

Записаться на прием в ГМС можно онлайн, через терминал или в порядке живой очереди в подразделении миграционной службы. Самым удобным способом является запись через интернет, так как сделать это можно в любое время и в любом месте.

Чтобы зарегистрироваться в электронной очереди онлайн, необходимо посетить портал госуслуг iGov . Места в очереди быстро резервируют, поэтому мы рекомендуем записываться сразу после полуночи.

⇒ Действие №1. Выберите регион, в котором будете оформлять загранпаспорт.

⇒ Действие №2. Авторизуйтесь в системе iGov с помощью:

 • BankID (ПриватБанк, Monobank, А-Банк, Банк Південний, Конкорд, Ощадбанк);
 • сертификата электронной подписи;
 • ID-карты (паспорт в формате пластиковой карты).
Читайте также:  Иммиграция в США через воссоединение семьи

⇒ Действие №3. Выберите подразделение миграционной службы, дату и время визита для подачи документов.

⇒ Действие №4. В качестве подтверждения заказа услуги на электронный адрес должно прийти письмо с деталями визита и рекомендациями.

Шаг №2. Сбор пакета документов

 1. паспорт гражданина Украины вместе с копиями страниц с особенными отметками;
 2. действующий загранпаспорт с ксерокопиями страниц, если таковой имеется;
 3. квитанция об оплате сбора с мокрой печаткой банка, в котором осуществлен платеж;
 4. оригинал и копия идентификационного кода налогоплательщика.

Шаг №3. Визит в миграционную службу

В назначенное время следует посетить подразделение ГМС с пакетом документов. Сотрудник миграционной службы внесет необходимую информацию в систему. Вы, в свою очередь, обязательно проконтролируйте корректность заполнения персональных данных в анкете.

Во время визита в ГМС вас сфотографируют на загранпаспорт, а также проведут процедуру дактилоскопии (снятия отпечатков пальцев).

Проверить состояние готовности паспорта можно с помощью сервиса на официальном сайте ГМС . Затем необходимо повторно явиться в миграционную службу, чтобы забрать выпущенный загранпаспорт.

Оформление загранпаспорта в 2020 году

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу — это документ, удостоверяющий личность во время пересечения государственной границы в пункте пропуска и пребывания за рубежом. Украинскими законами допускается наличие одновременно двух действующих загранпаспортов.

Биометрический заграничный паспорт: преимущества и отличия

Внешне паспортный документ ничем не отличается от обычного загранпаспорта, но в его обложку встроен микрочип, на который записывается информация о владельце — данные паспорта, цифровое фото, отпечатки пальцев и оцифрованная подпись. Кроме того, по письменному заявлению владельца паспорта, может быть внесена дополнительная информация (группа крови, семейное положение т.д.).

Преимущество заграничного паспорта нового образца — в его надежности и, как следствие, доверии к этому документу. В связи с отменой для Украины визового режима с ЕС и расширением безвиза на другие страны, актуальность получения заграничного паспорта с бесконтактным электронным носителем (чипом) значительно возрастает. Это обосновано тем, что для безвизовых поездок по Европе и другим странам требуется наличие именно биометрического паспорта.

Где оформить биометрический загранпаспорт?

Процедура оформления биометрического заграничного паспорта осуществляется Государственной Миграционной Службой (раньше эти функции выполнял ОВИР). На территории Украины выдачей загранпаспортов занимается территориальный орган или подразделение ДМС, а за рубежом — дипломатические учреждения. Адреса, телефоны и график работы ГМС (ОВИРов) Киева, Харькова, Днепра, Одессы и других городов Украины можно найти на официальном сайте миграционной службы.

Получить паспорт для выезда за границу можно и в центре обслуживания граждан «Паспортный сервис». Это государственное предприятие, специализирующееся на быстром, современном и комфортном оформлении документов. Центры предоставления админуслуг оборудованы пунктами фотографирования, снятия отпечатков пальцев, копирования оригиналов документов, а также терминалами оплаты, что исключает необходимость посещения банка и сокращает затраты времени.

Как долго оформляется биометрический загранпаспорт?

Сроки изготовления паспорта для выезда за границу установлены Постановлением Кабинета Министров Украины № 152 от 7 мая 2014 года. Согласно Постановления Кабмина №152, выдача загранпаспорта с чипом (бесконтактным электронным носителем) производится в такие сроки:

 • 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты на получение загранпаспорта
 • 7 рабочих дней со дня подачи заявления-анкеты на срочное изготовление загранпаспорта
 • 10 рабочих дней — в случае выезда на ПМЖ за границу усыновленного иностранцами ребенка (гражданина Украины)
 • до 3 месяцев — в случае одновременной подачи заявления об оформлении лицом выезда на постоянное проживание за границу или оформления заявления-анкеты в заграничном дипломатическом учреждении Украины
 • в срок до 3 рабочих дней — в связи с необходимостью срочного выезда за границу, связанной с насущной потребностью в лечении, отъездом лица, сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника, который проживал за рубежом.

Ускоренное оформление загранпаспорта производится только при наличии документов, подтверждающих необходимость срочного выезда за границу.

Обратите внимание! Сроки оформления загранпаспортов указаны без учета времени на их доставку к месту выдачи. Как правило, это дополнительно 1-3 рабочих дня. Также стоит учитывать, что время оформления начинает исчисляться со дня, следующего за днем подачи заявления (ст. 253 ГК).

Какой срок действия биометрического заграничного паспорта?

Срок действия биометрического загранпаспорта составляет 10 лет с момента выдачи, т.е. документ будет иметь силу на протяжении десяти лет и им можно пользоваться, не прибегая к каким-либо дополнительным действиям. Однако это не означает, что в силу объективных причин заграничный паспорт не может стать недействительным еще до окончания срока действия. Досрочная замена загранпаспорта происходит в следующих случаях:

 • закончились страницы для проставления виз
 • произошло значительное изменение внешности
 • действующий загранпаспорт был украден или утерян
 • изменены персональные данные (фамилия, имя или отчество)
 • в документе присутствуют посторонние записи, печати, отметки
 • паспорт пришел в физическую негодность (порван, испачкан и т.д.)
 • условия пребывания в какой-либо стране требуют, чтобы до окончания срока действия загранпаспорта оставалось не меньше нескольких месяцев

Детские биометрические заграничные паспорта могут оформляться с рождения. Срок действия детских загранпаспортов составляет 4 года. С 16-летнего возраста детям выдаются загранпаспорта на 10 лет.

Как и где можно продлить загранпаспорт?

1 октября 2016 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или специальный статус, направленных на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины». С этого момента продление срока действия загранпаспорта не производится.

В случае окончания термина действия загранпаспорта гражданам нужно обратиться в органы миграционной службы с целью получения нового паспортного документа. При этом, заграничные паспорта, срок действия которых уже продлен, не утрачивают силы и могут использоваться в течении всего периода, на который они были продлены. Однако не стоит забывать, что для посещения стран Еврозоны такие документы использоваться не могут.

Как получить второй действующий загранпаспорт?

Законодательство Украины позволяет гражданам пользоваться двумя заграничными паспортами одновременно. Правом на получение дополнительного (запасного) загранпаспорта обладают лица, постоянно проживающие в нашей стране и достигшие 18-летнего возраста.

Основанием для оформления второго загранпаспорта является необходимость частых поездок за пределы Украины. Причины осуществления регулярных поездок должны быть изложены в заявлении на получение дополнительного паспортного документа для выезда за рубеж. Это могут быть пассажирские или грузовые перевозки, туристическая, предпринимательская или журналистская заграничная деятельность, поездки на гастроли или участие в спортивных мероприятиях.

Кроме того, покупка дополнительного заграничного паспорта актуальна при посещении стран, находящихся в конфликтных отношениях. Например, могут возникнуть проблемы с получением виз в арабские страны при наличии в паспорте отметки о посещении Израиля.

Также, запасной паспорт существенно экономит время на получение виз в консульствах разных иностранных государств (Шенген, Канада, США). Еще одним неоспоримым преимуществом наличия у человека второго загранпаспорта на срок действия первого, является подтверждение хорошей визовой истории для тех посольств, которые не любят ставить визы в пустые паспорта.

Какие документы нужны для оформления биометрического загранпаспорта?

Полный перечень документов, необходимых для получения в Украине биометрического заграничного паспорта:

Для взрослых:
 • внутренний паспорт гражданина Украины (оригинал и 2 копии)
 • идентификационный код (оригинал и одна ксерокопия)
 • квитанция об оплате административного сбора
 • заявление-анкета (оформляется на месте)
 • старый загранпаспорт (если имеется)
Читайте также:  О получении паспорта моряка, что он дает
Для детей:

Паспорта для выезда детей за границу могут им выдаваться с рождения. До 12 лет на бесконтактный электронный носитель не вносятся оцифрованные отпечатки пальцев рук и электронная подпись, поэтому изготовление биометрического паспорта может производиться без присутствия ребенка. Для получения детского загранпаспорта с бесконтактным электронным носителем родители ребенка должны предоставить следующие документы:

 • заявление обоих родителей (оформляется на месте) или нотариальное согласие второго родителя, если отец или мать не могут присутствовать лично
 • 1 цветное фото 10×15 и 2 фото 3,5×4,5 см (не менее 80% — лицо) – для детей до 12 лет
 • свидетельство о рождении (оригинал и копия) – для ребенка до 14 лет
 • паспорт гражданина Украины — для детей, достигших 14 лет
 • паспорта родителей (1-2 страницы + прописка)
 • ИНН родителей и ребенка (при наличии)

Если ребенок проживает только с одним из родителей, к пакету документов для оформления детского биометрического загранпаспорта необходимо дополнительно подать один из следующих документов:

 • справку о регистрации места проживания ребенка вместе с тем из родителей, который подает заявление-анкету (форма №3 или Домовая книга)
 • судебное решение о признании второго родителя безвестно отсутствующим
 • выписку из РАГСа о внесении сведений об отце ребенка со слов матери
 • решение суда о признании второго из родителей недееспособным
 • решение суда о лишении родительских прав отца (матери)
 • свидетельство о смерти второго родителя
 • решение суда о расторжении брака
Сколько стоит биометрический заграничный паспорт в 2020 году?

Официальная цена биометрического заграничного паспорта порой далека от реальности, так как при оформлении документа могут возникнуть дополнительные расходы. Стоимость получения загранпаспорта с бесконтактным электронным носителем зависит от сроков изготовления. Цена срочного заграничного паспорта будет значительно выше, чем при соблюдении стандартных сроков.

Стоимость оформления биометрического паспорта для выезда за границу (загранпаспорта) составляет:

 • в срок до 20 дней — 352 гривны
 • в срок до 7 дней — 704 гривны

Цена получения заграничного паспорта установлена Постановлением Кабмина № 371 от 24.04.2019 года. Обратите внимание, что сроки изготовления биометрических загранпаспортов исчисляются в рабочих днях (с момента подачи анкеты-заявления), при этом выходные и праздничные дни при расчете срока не учитываются.

9 online консультации по “ Оформление загранпаспорта в 2020 году ”

Получил биометрический загранпаспорт, но в нём не полностью указано место рождения (СРСР/SUN).

При смене фамилии я попросила оставить мне старый загранпаспорт из-за наличия в нем валидных виз в США и Великобританию. Работник ДП «Документ» пробила дыроколом весь паспорт (соответственно, повредив визы) ссылаясь на Доручення ДМС № Д/71/1-18 от 20.04.2018 года, как дополнение к пункту 92 Постановления КМУ № 152.

Не могу забрать биометрический паспорт — не проходит процесс верификации при сканировании пальцев. При подаче документов на загранпаспорт пальцы с трудом, но отсканировались. А теперь хожу три недели каждый день, пытаюсь пройти верификацию, но безрезультатно.

Не могу нигде найти ответ на свой вопрос. Возможно вы поможете. Забирают ли у меня загран. паспорт старого образца, если я делаю биометрический? Спасибо.

Консультация юриста

Согласно действующему законодательству гражданин Украины может иметь два загранпаспорта. Поэтому при оформлении биометрического паспорта, в качестве второго действующего, обычный загранпаспорт не изымается. Если срок действия предыдущего паспорта уже истек, он подлежит аннулированию. Однако, по вашему заявлению аннулированный загранпаспорт может не изыматься, если в нем проставлена одна или несколько виз.

У меня есть действующий первый загранпаспорт, где скоро будет проставлена виза в США. Недавно сделала новый биометрический паспорт, который могу использовать при пересечении стран Шенгена. Можно ли посетить страну Евросоюза, используя новый паспорт (биометрию), который пустой? Старый паспорт использовать нельзя, так как шенгенская виза уже не действительна. Не будет ли проблем в шенгенской стране и в США, если используется два паспорта? Заранее большое спасибо за ответ.

Консультация юриста

Наличие двух активных загранпаспортов не противоречит нормам законодательства. Документы для выезда за рубеж могут использоваться в зависимости от ваших потребностей и наличия виз.

В связи c замужеством была изменена фамилия. Сейчас оформляю новый заграничный паспорт, но из-за изменений в транслитерации моя фамилия и фамилия мужа в загранпаспорте и теперь отличаются в написании. Есть ли возможность сохранить транслитерацию фамилии мужа в загранпаспорте жены?

Консультация юриста

Правила транслитерации едины для всех и поменять написание имени (фамилии) в заграничном паспорте возможно лишь по письменной просьбе владельца документа. Однако, только желания клиента недостаточно для изменения транслитерации. В перевод фамилии (имени) могут вноситься изменения в соответствии с их написанием в документах, выданных компетентными органами иностранного государства. В основном, это визы других стран или вид на жительство за рубежом.

Виды украинских паспортов

Виды украинских паспортов — в Украине, как и во всех странах мира, существуют два вида паспортов: внутренние гражданские и заграничные паспорта.

Украинские загранпаспорта

Что касается загранпаспортов, они могут быть: Биометрические, то есть при их изготовлении берутся отпечатки пальцев заявителя; Не биометрические без отпечатков пальцев.

Каждый гражданин вправе самостоятельно выбирать, какой именно паспорт он хочет оформить для выезда за рубеж. Биометрический паспорт имеет больше функций в сравнении с обычным. Например, для путешествий в государства Шенгенского соглашения украинец, имеющий биометрический документ, визу не оформляет. Он может беспрепятственно находиться в этих странах в течение 90 дней. Если же украинец пользуется обычным загранпаспортом, то оформление туристической визы обязательно.

Внутренние гражданские паспорта

С 2016 года в Украине все вновь оформленные внутренние паспорта изготавливаются в форме пластиковой ID-карты. Если срок действия паспорта старого образца еще не подошел к концу, им можно пользоваться и далее.

В каких случаях необходимо менять старый паспорт на ID-карту:

 • При механических повреждениях книжечки;
 • Достижении возраста в 25 и 45 лет;
 • При смене фамилии или имени.

Страна перешла на новый вид документов с целью упростить туристические поездки украинцев за рубеж. Поэтому, не забудьте воспользоваться своими привилегиями.

Виды украинских паспортов — с данной статьей так же интересуются:

Стоимость биометрического заграничного паспорта в УкраинеКакие документы нужна на загранпаспортМедицинская страховка для выезда за рубеж

Если остались вопросы пишите их в комментариях, с удовольствием ответим! Удачных и безопасных поездок.

Обязательно посмотрите:

Виды виз в Польшу – польские визы бывают различных типов в зависимости от цели и сроков пребывания в Польше. Для граждан Украины существуют разные виды и типы виз в Польшу. Типы польских виз их различия по сроку пребывания и цели поездки. Типы польских виз. Какая нужна виза для поездки в Польшу. Види віз…

Какие документы нужны на загранпаспорт Какие документы нужны на загранпаспорт – если у вас возникла необходимость получения паспорта для выезда за рубеж, то одним из самых важных моментов будет сбор всех документов и справок. Для этого необходимо: Оригинал и два дубликата копий внутреннего паспорта; Оригинал…

Загранпаспорт для ребенка информация для оформления детского загранпаспорта Загранпаспорт для ребенка – Провести время с семьей означает наполниться энергией и радостью. А если речь идет о совместном отпуске и путешествиях, то это вообще незабываемые впечатления на всю жизнь. Однако иногда возникают сложности с оформлением разрешений…

Добавить комментарий